Cuộc thi "Sáng tác Ảnh và vẽ Poster" về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)

Cuộc thi "Sáng tác Ảnh và vẽ Poster" nằm trong khuôn khổ thực hiện Công ước Stockholm
về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và được Liên Hợp Quốc tổ chức tại nhiều
Quốc gia trên Thế giới.

I. Cuộc thi gồm 2 hạng mục và 2 đối tượng dự thi:
1) Sáng tác (từ 15 - 20 tuổi)
2) Vẽ Poster (từ 10 - 14 tuổi)
Đặc biệt, ngoài phần giải thưởng được trao 02 thí sinh đạt giải nhất ở mỗi hạng mục sẽ có
cơ hội được bình chọn và mang tác phẩm của mình tham dự triển lãm tại Viên, Áo cùng với
những người thắng giải từ các quốc gia khác tham gia thực hiện Dự án để bỏ phiếu trực tiếp
cho giải thưởng "Tác phẩm Ảnh được yêu thích nhất" và "Poster hay nhất”. 

II. Thể lệ cuộc thi

1. Hạng mục sáng tác Ảnh “Đốt ngoài trời - Ảnh hưởng sức khỏe và môi trường” 
1.1. Đối tượng tham gia 
Là thanh thiếu niên Việt Nam có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi.
Các cán bộ của Tổng cục Môi trường và UNIDO, bao gồm họ hàng đến thế hệ thứ hai
được quyền sáng tác và gửi tác phẩm tham gia để hưởng ứng Cuộc thi nhưng không được
tham gia xét trao giải thưởng; các tác phẩm có chất lượng cao có thể được chọn làm tài liệu
truyền thông và được lựa chọn là biểu tượng của Cuộc thi.
1.2. Nội dung dự thi
Các tác phẩm tham dự Hạng mục sáng tác ảnh tập trung vào chủ đề sau: “Đốt ngoài trời -
Ảnh hưởng sức khỏe và môi trường”; 
Một số hoạt động đốt ngoài trời: đốt rác, cháy rừng,
đốt phế phẩm nông nghiệp (rơm rạ, bã mía…), các hoạt động tái chế kim loại, nhựa, bông vải,
sợi… và khác hoạt động khác.
1.3. Quy định về tác phẩm dự thi 
Quy định về chất lượng ảnh:
Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, có thể được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số
hoặc điện thoại (không sử dụng máy ảnh phim); 
Không được sử dụng phần mềm can thiệp,
chỉnh sửa ảnh (như chèn viền khung, ghép ảnh, xóa, chỉnh sửa hoặc thêm bớt chi tiết trong ảnh...);
Tác phẩm dự thi có kích thước file từ 4MB trở lên, định dạng *.JPEG và độ phân giải thấp nhất là 300dpi.
Tác phẩm và gửi tác phẩm dự thi:
Mỗi tác giả chỉ nộp duy nhất một ảnh;
Tác phẩm dự thi bao gồm: 
- 01 bản mềm phải được ghi trong đĩa CD;
- 01 Bản in của tác phẩm ở khổ A3;
- 01 CMND photo
Trong đĩa CD và mặt sau bản in tác phẩm có đầy đủ thông tin theo Mẫu đăng ký dự thi (phụ lục kèm theo).
Ảnh phải có “Tên tác phẩm” tương ứng và một mô tả ngắn gọn và chính xác về bức ảnh (chú thích ảnh).
Chú thích ảnh phải nêu rõ địa điểm và thời gian chụp (ảnh nên được chụp sau ngày 01/7/2016); 
Tác giả gửi tác phẩm dự thi về email của Ban Tổ chức tại địa chỉ: ongkinhmoitruong@gmail.com.

Quy định về bài viết gửi kèm với tác phẩm ảnh:
Ảnh dự thi cần gửi kèm đầy đủ thông tin trong một bài viết ngắn từ 50 - 300 từ với nội dung:
Ảnh chụp ở đâu, khi nào, về sự kiện hoặc vấn đề môi trường gì và các thông tin liên quan đến
vấn đề môi trường như: 
- Thực trạng của vấn đề môi trường: Các vấn đề về môi trường có liên quan đến nội dung
hình ảnh đã gửi dự thi;
- Tác động, ảnh hưởng cụ thể của vấn đề môi trường đó với cuộc sống của người dân tại
cộng đồng: Mức độ trầm trọng của vấn đề, phạm vi ảnh hưởng, tác động của vấn đề đến
cuộc sống, sinh hoạt, sức khỏe và tương lai của cộng đồng; 
- Thông điệp vận động/hành động bảo vệ môi trường mà tác giả muốn chuyển đến người xem.

Tác phẩm dự thi không đạt yêu cầu: 
Ảnh đã từng được dự thi hoặc xuất bản ở bất kỳ cuộc thi ảnh địa phương và quốc tế trước đó;
Ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp (Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là
người chụp ảnh để kiếm tiền, được trả bằng lương tháng hay nhờ trưng bày, bán hoặc sử dụng ảnh);
Ảnh có nội dung xúc phạm, khiêu dâm hoặc nội dung không phù hợp;
Ảnh vi phạm quyền cá nhân bao gồm không chỉ giới hạn trong quyền riêng tư và bản quyền;
---------------------------------------------------------------------------

2. Hạng mục vẽ Poster “3R cho một ngày mau tốt đẹp hơn” 
2.1. Đối tượng tham gia 
Là thanh thiếu niên Việt Nam có độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi;
Các cán bộ của Tổng cục Môi trường và UNIDO, bao gồm họ hàng đến thế hệ thứ hai được
quyền sáng tác và gửi tác phẩm tham gia để hưởng ứng Cuộc thi nhưng không được tham gia
xét trao giải thưởng; các tác phẩm có chất lượng cao có thể được chọn làm tài liệu truyền thông
và được lựa chọn là biểu tượng của Cuộc thi.

2.2. Nội dung dự thi
Poster cổ động về bảo vệ môi trường tập trung vào chủ đề 3R – cho một ngày mai tốt đẹp hơn
(3R: Reduce, Reuse, Recycle - giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế);
Reduce (giảm thiểu) là việc giảm lượng chất thải phát sinh bằng việc thay đổi lối sống,
cách tiêu dùng, cải tiến quy trình sản xuất… Đây là sự tối ưu hóa quá trình sản xuất và
tiêu dùng về mặt môi trường, tạo ra lượng sản phẩm lớn nhất, sử dụng hiệu quả nhất
tài nguyên và thải ra lượng thải thấp nhất;
Reuse (tái sử dụng) là việc sử dụng lại sản phẩm, hay một phần của sản phẩm cho chính
mục đích cũ, hay cho một mục đích khác, sử dụng một sản phẩm nhiều lần đến khi hết tuổi thọ của nó;
Recycle (tái chế) là sử dụng rác thải, vật liệu thải để làm ra các vật chất, sản phẩm mới có ích.

2.3. Quy định về tác phẩm dự thi 
Tác phẩm và gửi tác phẩm dự thi:
Tác phẩm dự thi có kích thước 297mm x 420mm (theo kích thước khổ giấy A3), nền trắng,
khổ dọc, chỉ sử dụng màu nước. Mặt sau tác phẩm có đầy đủ thông tin theo Mẫu đăng ký dự thi (Phụ lục đính kèm) và 01 CMND photo (nếu có).
Tác phẩm tham dự phải được vẽ tay và không có sự trợ giúp của người khác;
đảm bảo chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước; không vi phạm bản quyền tác giả.
Mỗi tác giả chỉ nộp duy nhất một tác phẩm.
Quy định về bài viết gửi kèm với tác phẩm: 
Poster dự thi cần gửi kèm đầy đủ thông tin trong một phần thuyết minh ngắn từ 50 - 300 từ
với các nội dung thuyết minh về hình vẽ, màu sắc, phối cảnh, thời gian, địa điểm; thông điệp
về bảo vệ môi trường mà tác giả muốn chuyển đến người xem. 

III. Sử dụng tác phẩm
Ban Tổ chức được quyền sử dụng những tác phẩm phù hợp để phục vụ các hoạt động
tuyên truyền, ứng dụng thực tế; 
Ban Tổ chức sẽ lưu giữ các tác phẩm tham dự, không hoàn lại cho tác giả. 

IV. Thời gian tổ chức
Thời gian nhận tác phẩm dự thi: bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2016 và kết thúc
vào ngày 31 tháng 08 năm 2016;
Thời gian sơ loại và chấm chung khảo: tháng 9 năm 2016;
Thời gian dự kiến tổ chức Lễ tổng kết và trao giải: tháng 9 năm 2016.

V. Hội đồng Giám khảo
Hội đồng Giám khảo là các nhà chuyên môn có trình độ và uy tín nghề nghiệp; 
Hội đồng Giám khảo sẽ căn cứ vào tiêu chí chấm giải để thực hiện công tác chấm
tác phẩm theo các tiêu chí đề ra của Ban Tổ chức.

VI. Xét thưởng

1. Hạng mục sáng tác Ảnh “Đốt ngoài trời Ảnh hưởng sức khỏe và môi trường” 

Giải thưởng do Hội đồng giám khảo bình chọn:
Gồm 2 vòng: sơ loại và chung khảo. 
Chỉ xét giải thưởng đối với các tác phẩm tuân thủ đầy đủ các quy định trong mục II – Thể lệ Cuộc thi.
Hội đồng Giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí sau: 
30 % Sự phù hợp với chủ đề;
25 % Giá trị nghệ thuật và tính độc đáo;
20 % Chất lượng ảnh;
25 % Tác động thị giác.

Giải thưởng do khán giả bình chọn:
Tác phẩm dự thi sẽ được đăng trên Fanpage của Cuộc thi (tại địa chỉ www.facebook.com/ongkinh.moitruong/).
Tiêu chí xét thưởng sẽ tính theo số lượng like và share của tác phẩm dự thi tính từ ngày
đăng tải đến 17h00 ngày 10 tháng 9 năm 2016.

2. Hạng mục vẽ poster “3R cho một ngày mai tốt đẹp hơn” 
Gồm 2 vòng: sơ loại và chung khảo. 
Chỉ xét giải thưởng đối với các tác phẩm tuân thủ đầy đủ các quy định trong mục II – Thể lệ Cuộc thi.
Các tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: 
30 % Tính độc đáo, nguyên gốc;
40 % Phù hợp với chủ đề;
30 % Tính sáng tạo và điểm trình bày

VII. Giải thưởng 

1. Hạng mục sáng tác Ảnh “Đốt ngoài trời Ảnh hưởng sức khỏe và môi trường” 

Giải thưởng do Hội đồng giám khảo bình chon:
20 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ đạt giải tại hạng mục sáng tác ảnh của Cuộc thi, bao gồm:
+ 01 giải Nhất, trị giá: 10.000.000đ/giải;
+ 02 giải Nhì, trị giá: 5.000.000đ/giải;
+ 03 giải Ba, trị giá: 3.000.000đ/giải;
+ 14 giải Khuyến khích, trị giá: 1.000.000đ/giải.

Giải thưởng do khán giả bình chọn:
+ 02 tác phẩm ảnh được khán giả bình chọn nhiều nhất trên trang fanpage của Cuộc thi
sẽ đạt giải tác phẩm được yêu thích nhất trị giá: 2.000.000đ/giải;

Ngoài ra, căn cứ vào thực tế số lượng và chất lượng tác phẩm ảnh dự thi, bên cạnh
các giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ trao thêm một số giải thưởng phụ của
nhà tài trợ dành cho các tác phẩm tiêu biểu về nội dung và có giá trị nghệ thuật;
Thí sinh đạt giải nhất ở hạng mục sáng tác Ảnh sẽ có cơ hội được mang tác phẩm
của mình tham dự triển lãm tại Viên, Áo cùng với những người thắng giải từ các quốc gia khác
tham gia thực hiện Dự án để bỏ phiếu trực tiếp cho giải thưởng “Tác phẩm ảnh được yêu thích nhất”.

2. Hạng mục vẽ Poster “3R cho một ngày mai tốt đẹp hơn” 
10 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ đạt giải tại hạng mục vẽ poster của Cuộc thi, bao gồm:
+ 01 giải Nhất, trị giá: 10.000.000đ/giải;
+ 02 giải Nhì, trị giá: 5.000.000đ/giải;
+ 03 giải Ba, trị giá: 3.000.000đ/giải;
+ 04 giải Khuyến khích, trị giá: 1.000.000đ/giải.
Ngoài ra, căn cứ vào thực tế số lượng và chất lượng tác phẩm ảnh dự thi, bên cạnh
các giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ trao thêm một số giải thưởng phụ của
nhà tài trợ dành cho các tác phẩm tiêu biểu về nội dung và có giá trị nghệ thuật;
Thí sinh đạt giải nhất hạng mục vẽ Poster sẽ có cơ hội được mang tác phẩm của mình
tham dự triển lãm tại Viên, Áo cùng với những người thắng giải từ các quốc gia khác
tham gia thực hiện Dự án để bỏ phiếu trực tiếp cho giải thưởng “Poster hay nhất”.

VIII. Địa điểm nhận tác phẩm
Gửi qua bưu điện: 
Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường
Địa chỉ: 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 04.224.15.273
Ông Phạm Bá Linh: 0974.831.777
Gửi qua địa chỉ thư điện tử: ongkinhmoitruong@gmail.com.
Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia không đúng thời hạn
và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia.
Thông tin liên quan Cuộc thi “Sáng tác Ảnh và vẽ Poster” có thể tìm hiểu trên
Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường www.vea.gov.vn; Cổng Thông tin điện tử
của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông www.cetac.gov.vn; trang Fanpage của Cuộc thi www.facebook.com/ongkinh.moitruong/ và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác./.

Mẫu Đăng ký tham dự Cuộc thi: https://www.facebook.com/ongkinh.moitruong/

Mọi thông tin đóng góp, chia sẻ, hỏi đáp vui lòng liên hệ tại đây
dây cáp điện dây cáp điện dây cáp điện taya dây cáp điện ls chụp ảnh cưới đẹp giá rẻ ở hà nội chụp ảnh cưới trọn gói giá rẻ ở hà nội