CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ THCS

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ THCS

Địa lí là một trong những môn văn hoá của nhà trường phổ thông nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, hệ thống về Trái Đất – Môi trường sống của con người; về thiên nhiên, con người và các hoạt động của con người trên phạm vi quốc gia, khu vực và thế giới; rèn luyện cho học sinh những kĩ năng chung cũng như những kĩ năng của bộ  môn; bước đầu hình thành thế giới quan khoa học, tư tưởng tình cảm đúng đắn và hành vi ứng xử phù hợp với môi trường tự nhiên, xã hội và với yêu cầu của đất nước, với xu thế của thời đại.
Phù hợp với mục tiêu đó, nội dung chương trình Địa lí THCS được cụ thể như sau:
Mục tiêu giáo dục của môn Địa lí nêu trên được cụ thể hoá trong các mặt giáo dục mà học sinh học xong môn Địa lí ở trường THCS cần đạt được như sau:
* Về kiến thức: Học sinh cần biết được:
- Trái Đất, các thành phần tự nhiên của Trái Đất và tác động qua lại giữa chúng; dân cư trên Trái Đất.
- Đặc điểm tự nhiên của các môi trường địa lí; mối quan hệ giữa dân cư, hoạt động sản xuất và môi trường; sự cần thiết phải khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững.
- Đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của các châu lục và các khu vực khác nhau trên thế giới.
- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với cả nước nói chung và các vùng, các địa phương nói riêng.
* Về kĩ năng: Chúng ta có thể nhận thấy một cách rất rõ ràng là chương trình sách giáo khoa đã có sự thay đổi rất lớn trong quá trình biên soạn. Nếu như sách giáo khoa cũ được trình bày theo lối thông báo – giải thích – minh họa thì với cách trình bày trong sách giáo khoa mới đã bắt buộc giáo viên phải tổ chức các hoạt động nhận thức cho học sinh, phải khai thác kênh hình, bản đồ, mô hình…để học sinh có thêm kiến thức. Do đó, bên cạnh mục tiêu về mặt kiến thức, thái độ thì đối với môn Địa lí mục tiêu về kĩ năng là vô cùng quan trọng. Bên cạnh các kĩ năng cơ bản trong học tập (kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tự nghiên cứu…), các kĩ năng chuyên biệt đối với môn Địa lí sẽ theo các em trong suốt quá trình học tập và lao động sau này như: quan sát, nhận xét, phân tích, so sánh, đánh giá các sự vật, hiện tượng địa lí; phân tích, sử dụng bản đồ; vẽ và phân tích biểu đồ, đồ thị, lát cắt; phân tích số liệu thống kê; giải thích các hiện tượng, sự vật địa lí...Trước mắt, đó là điều kiện cần để hiểu nội dung bài học, khai thác được kiến thức từ tranh ảnh, bản đồ, mô hình…địa lí.

Mọi thông tin đóng góp, chia sẻ, hỏi đáp vui lòng liên hệ tại đây
dây cáp điện dây cáp điện dây cáp điện taya dây cáp điện ls chụp ảnh cưới đẹp giá rẻ ở hà nội chụp ảnh cưới trọn gói giá rẻ ở hà nội